ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ

Περιγραφή: Σήτα πόρτας ανοιγόμενη
Λειτουργία: Χειροκίνητη
Προτεινόμενη χρήση: Κουζινόπορτες ή πόρτες εισόδου με συχνή πρόσβαση
Επιπλέον επιλογές:

  • Μηχανισμός ελατηρίου αυτόματης επαναφοράς
  • Διαθέσιμη και σε δίφυλλη
  • Τρόπος κλεισίματος: Μαγνήτης

Μέγιστες διαστάσεις: Π.: 1100mmxY.: 2300mm (1Φ) & Π.: 2000 mmxY.: 2300mm (2Φ)
Απαιτούμενος χώρος για τοποθέτηση: > 50 mm