Συντήρηση – Προστασία – Καθαρισμός

  • Το τεντόπανο χρησιμοποιείται υπό φυσιολογικές συνθήκες περιβάλλοντος και για κατάλληλη χρήση.
  • Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιείται μόνο χλιαρό νερό με απλό σαπούνι χωρίς την χρήση χλωρίνης και λοιπών καθαριστικών χημικών, τα οποία μπορούν να καταστρέψουν το στρώμα επικάλυψης και να μειώσουν τη διάρκεια ζωής του.
  • Φροντίζετε να μην τυλίγετε βρεγμένο και μην στεγνώνει στη θέση αυτή.
  • Σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών, προτείνεται το κλείσιμο της τέντας προς αποφυγή αλλοίωσης του υφάσματος και προστασίας της κατασκευής.
  • Για τη συντήρηση των μηχανισμών, απαιτείται καθαρισμός με υγρό πανί, χωρίς άλλη ειδική προστασία.